Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat vaaratilateita varten

Henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta riskialttiita kohteita varten tulee tehdä erillinen turvallisuussuunnitelma. Tälläisen rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen varautumaan rakennuksessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.

Lisäksi tulee varautua omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin kuten alkusammutukseen, ensiapuun, onnettomuusvaarasta ilmoittamiseen rakennuksessa ja turvalliseen poistumiseen sieltä sekä hätäilmoituksen tekemiseen.

Pelastussuunnitelma on laadittava

  • kohteelle, jossa palotarkastus on suoritettava kerran vuodessa
  • muille yrityksille, laitoksille ja vastaaville, joissa työntekijöiden ja samaan aikaan paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30
  • asuinrakennuksille tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla oleville rakennusryhmille, joissa on yhteensä vähintään 3 asuinhuoneistoa

Höylätie 4 - 19650 Joutsa | toimisto@jokita.com | Avoinna arkisin klo 7-16
Toimisto/hoivapalvelut 040 861 3697 | Työtilaukset/konevuokraus 040 861 6499 | päivystys 24 h 0400-649 416